top of page

Ervaringswerk

 Hoe ervaring met psychische, sociale of maatschappelijke problemen de professionaliteit kan verrijken

Inzet van ervaringsdeskundigheid staat in de belangstelling. Het maakt organisaties en de samenleving meer inclusief (het neemt verschillende mensen op, in plaats van deze uit te sluiten of apart te zetten). Het is ook een concrete invulling van de maatschappelijke opdracht participatie meer mogelijk te maken. Bovendien is het doeltreffend en doelmatig om een direct betrokkene in te schakelen bij het verbeteren van de dienstverlening in het Sociale Domein (zorg, scholing en werk) of de werkomstandigheden.

Marc Beek van Aut of the Blue is professional met ervaring: deskundig door opleiding en dankzij zijn beroep als publieksvoorlichter, en rijk aan ervaring door als persoon met zelf autisme deel uit te maken van de lokale, landelijke en internationale Community of Autistic People. Marc heeft ook meegewerkt aan de Handreiking 'Inzet van ervaringsdeskundigheid autisme' van Vanuit autisme bekeken. Hij kan over dit onderwerp lezingen en workshops geven. Daarbij wordt ingegaan op de valkuilen en verborgen talenten van mensen met autisme, sociaal-emotionele invloeden van sociale uitsluiting en stigmatisering, en de voorwaarden voor succesvolle inzet van ervaringsdeskundigheid.

 

Mensen met autisme zijn volgens Aut of the Blue geschikt als representerende ervaringsdeskundige voor andere mensen met een  onzichtbare kwetsbaarheid, zoals niet-aangeboren hersenaandoening, AD(H)D of dementie. Autisme staat immers los van intelligentie en communicatieve vaardigheden. Vanuit een emanciperende gedachte ziet Marc Beek het als een mooie opdracht om de kennis rond de lastige begrippen van de inclusieve samenleving  zo concreet en breed mogelijk te verspreiden. 

 

Indruk van de Handleiding

Mensen die ingrijpende psychische, sociale of maatschappelijke problemen hebben overwonnen, hebben voor zichzelf en voor anderen waardevolle ervaring opgebouwd. Wanneer je die ervaringen in je eigen leven kunt accepteren en in het dagelijks leven kunt plaatsen, bouw je ervaringskennis op. Het kunnen reflecteren  op je eigen ervaringen en die van lotgenoten is een fundamentele vaardigheid. Voeg je daar andere vaardigheden aan toe, zoals sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en planning en organisatie, dan verwerf je ervaringsdeskundigheid. Je kunt deze vaardigheden verwerven in de praktijk of door scholing, er zijn opleidingen die tot ervaringsdeskundige opleiden. Wanneer je ervaringsdeskundigheid koppelt aan een beroepsvaardigheid, dan wordt je ervaringswerker (iemand die zich als ervaringsdeskundige inzet en die hierbij gebruikmaakt van een andere beroepsvaardigheid) of wordt je professional met ervaring (iemand die een beroep vervult en die hierbij  gebruikmaakt van ervaringsdeskundigheid). Maar hoe iemand zich ook inzet, er is samen altijd wel een rol te bedenken en te creëren die zinvol bijdraagt aan de inclusiviteit in organisaties en in de samenleving.

 

Een lezing of workshop is niet gratis. Inzet van ervaringsdeskundigheid heeft waarde, een publieksvoorlichter heeft een prijs. Wel kan er bij ideologische en/of kleine organisaties over korting gesproken worden en is er in bepaalde situaties soms de mogelijkheid om gesponsord het verhaal te komen vertellen.    

Ervaringsdeskundig ouderschap

Als ouder met autisme en door mee te werken aan de Leidraad aanstaand ouderschap en autisme heeft Marc Beek ervaring opgebouwd als spreker over dit onderwerp. De lezing geeft hij altijd samen met een moeder met autisme.

Wie we zijn

Mijn naam is Marc Beek (56 jaar, getrouwd, vader). In 2017 startte ik met Aut of the Blue. Van beroep ben ik publieksvoorlichter. Door verhalen te vertellen maak ik van iets lastigs iets begrijpelijks. In mijn vrije tijd ben ik activiteiten-boswachter. Met kleine groepen maak ik mooie wandelingen over de Veluwe. Op latere leeftijd heb ik de diagnose autisme gekregen. Sindsdien ben ik beter in staat de hobbels op mijn pad te herkennen en deze samen met anderen te vermijden.

Bij het geven van lezingen of workshops over de inzet van ervaringsdeskundigheid kan ik gebruik maken van mijn vierjarige ervaring als ervaringsdeskundige bij Vanuit autisme bekeken, een programma van het Ministerie van Welzijn en Sport opgezet om de decentralisatie, transitie en transformatie invulling te geven door dit voor mensen met autisme te optimaliseren. Wij mensen met autisme waren hierbij 'de kanaries in de goudmijn'.

 

Toen ik nog zonder besef van mijn kwetsbaarheid als publieksvoorlichter werkte, schakelde ik zelf al graag ervaringsdeskundigen in. Zo heb ik voor het toenmalige ministerie van Wonen, Wijken en Integratie het project 'Fietsvriendinnen' uitgevoerd. Waarbij we geoefende fietsers (de toenmalige autochtonen) met beginnende fietsers (de toenmalige allochtonen) samen lieten fietsen. Als Westerse man werkte ik hierbij samen met Niet-Westerse vrouwen, die als ervaringsdeskundigen goed konden aangeven wat in de praktijk wel en wat niet zou gaan werken van de plannen die ik kon bedenken.

 

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werkte ik dankzij  budget van Mind, Landelijk Platform Psychische Gezondheid, samen met ervaringsdeskundige kandidaat-raadsleden aan het inclusiever maken van de gemeenteraden: kies voor kracht en kwetsbaarheid.

 

About

 Opzet van Lezing of Workshop

Wat leer je in een lezing of workshop 'Inzet ervaringsdeskundigheid autisme'?  

Er wordt ingegaan op de valkuilen en verborgen talenten van mensen met autisme, sociaal-emotionele invloeden van sociale uitsluiting en stigmatisering, en de voorwaarden voor succesvolle inzet van ervaringsdeskundigheid.

De Lezing
  • Wat maakt iemand ervaringsdeskundig? Waarin verschilt ervaringsdeskundigheid van deskundigheid? Welke rollen kunnen ervaringsdeskundigen spelen bij de verbetering van de dienstverlening, bij het aanpassen van de organisatiecultuur en bij het behalen van de doelen van een inclusieve samenleving?

  • Wat is autisme? Hoe beïnvloed autisme het functioneren, de communicatie en de sociaal-emotionele samenhang? Wat zijn de valkuilen en verborgen talenten van mensen met autisme?

  • Hoe kunnen ervaringsdeskundige met autisme optimaal ingezet worden?

De lezing bevat informatie uit diverse rapporten en handleidingen aangevuld met de ervaring van de spreker. Marc Beek is zowel projectmanager, die ervaringsdeskundigen inschakelt, als ervaringsdeskundige bij Ontdek autisme en Vanuit autisme bekeken.   Omdat de spreker 'aan beide kanten van de tafel' zit, wordt er een realistisch beeld van de inzet van ervaringsdeskundigheid geschetst.

De Workshop

Een workshop bestaat uit een lezingsgedeelte, bevat oefeningen en eindigt met de gelegenheid om casussen te bespreken en/of vragen te stellen. 

  • De workshop start met een korte presentatie die de belangrijkste elementen uit de lezing verkort weergeeft. Vervolgens gaat de groep aan de slag met enkele oefeningen die in tweetallen uitgevoerd worden.

  • De oefeningen gaan in op de overeenkomsten en verschillen die mensen hebben, en welke sociaal-emotionele, culturele en organisatorische mechanismen te werk gaan bij het zoeken naar overeenkomsten en het vermijden van verschillen. Ook wordt kwetsbaarheid verkend: we zijn gewend onze kracht te etaleren, terwijl het om kunnen gaan met kwetsbaarheden misschien wel van grotere invloed op het eigen en gezamenlijke functioneren kan zijn. Tenslotte wordt de sensitiviteit voor mogelijke individuele verschillen geoefend.

  • De workshopgever kan putten uit een brede ervaring als het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigheid en kan daar situaties uit naar voren brengen die het bespreken waard zijn. Wanneer de deelnemers eigen vraagstukken in willen brengen, dan kan dat ook.

De Wandeling

De Autisme belevingswandeling behandelt dezelfde vraagstukken als de lezing en is net als de workshop een vorm van ervaringsleren, maar doet dit op een meer  filosofische en intuïtieve manier door het gebruik van metaforen en visuele beelden.  Naast de lezing en de workshop is de wandeling vooral een buitengewone ervaring.  

De Dagvoorzitter

Wat is er passender dan het voorzitterschap van een bijeenkomst in handen te geven van een representant uit de doelgroep? Marc Beek is o.a. dagvoorzitter geweest van:

Omdat de kans op uitval altijd kan bestaan bij mensen met een kwetsbaarheid is de zeer ervaren Gijs Horvers de vaste back-up voor Marc Beek.

Contact
bottom of page