top of page

De Autisme Belevingswandeling

op maat

verrassende voorlichting over autisme
Inspirerende workshop over diversiteit

unieke filosofische Natuurbeleving
ABWeindhoven2.jpg
De Autisme Belevingswandeling op Maat
 • Maximaal 20 deelnemers per wandeling
 • aansluitend meerdere malen uitvoerbaar
 • minimaal 250 euro (vrij van BTW, inclusief reiskosten)
Ontmoeten in de gezonde buitenlucht  

De Autisme Belevingswandeling (ABW) is geschikt als inspirerend uitje in de frisse buitenlucht, als actief onderdeel van een scholingstraject of ter opleving van een themacongres over geestelijke gezondheidszorg of inclusiviteit. De ABW wordt al jaren geboekt door organisaties die zich inzetten voor de zorg of in het onderwijs. Ook wordt de ABW steeds vaker aangevraagd door beleidsmakers verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van gebouwen of de openbare ruimte en door werkgevers met belangstelling voor diversiteit op de werkvloer.  

 

Deelnemers worden op een open, verhalende en verrassende manier aan het denken gezet om anders naar 'die ander' en naar zichzelf te kijken. Op subtiele wijze wordt de laatste onderzoeks- en ervaringskennis over autisme aangeboden. Zo ontstaat meer begrip voor het anders-zijn en kan de communicatie tussen verschillende mensen verbeteren. Of die ander nu uw klant, leerling, patiënt, collega of chef is.

 

Vooraf is bij (aansluitende) ABW('s) de keuze mogelijk tussen de thema's Natuur (dieren- en plantenwereld) of Cultuur (architectuur en geschiedenis). Hierbij zoeken opdrachtgever en uitvoerder samen naar een geschikte locatie. Gezocht wordt naar een locatie die niet alleen centraal in de buurt van de werk- en/of woonlocaties van de deelnemers van de opdrachtgevende organisatie ligt, maar die ook voldoende elementen bevat om een interessante wandeling rond het gekozen thema te kunnen garanderen. Daarom is een ABW met het thema natuur alleen tussen eind maart en eind november te boeken, dan is de natuur zichtbaar in leven. Een ABW met het thema cultuur is het hele jaar door te boeken, stenen zijn het hele jaar zichtbaar.  

 

Een wandeling duurt minimaal 45 minuten en maximaal 2 uur. Per wandeling kunnen er maximaal 20 deelnemers meelopen met een enkele gids. Op dezelfde dag en locatie kunnen zo in totaal maximaal 3 wandelingen georganiseerd worden.    

De Autisme Belevingswandeling was één van de vele workshops op het Symposium van ROC Mondriaan. Er was plaats voor 25 deelnemers, 50 meldden zich aan! Het bleek een unieke en zeer leerzame ervaring voor alle deelnemers. Zelden zulke positieve evaluaties gezien van onze docenten. Wat ze hier hadden geleerd, konden ze een dag later al in de praktijk brengen. Doordat zij bepaald gedrag van studenten nu beter begrijpen, kunnen zij hen gerichter ondersteunen tijdens hun leerproces. Deze wandeling is dus echt een aanrader!    -  Yvonne op de Beek

Het wandelen in een meer selecte, kleinere groep maakt het voor u mogelijk om elke groep zorgvuldig samen te stellen, zodat er aandacht aan de soms heel diverse invalshoeken besteed kan worden: het perspectief van een persoon met autisme, een familielid, begeleider, onderwijzer, zorgverlener, manager en/of beleidsmaker. Of juist een mix van dit alles.  

 

Indien uw wensen passen binnen de mogelijkheden van Aut of the Blue dan maken we een afspraak waarin locatie, datum, begin- en eindtijden en kostprijs vastliggen.

Rekenvoorbeelden (vrij van BTW, inclusief reiskosten)

Een enkele Autisme Belevingswandeling voor 250 euro

 • maximaal  20 deelnemers;

 • maximaal 2 uur.

Twee verkorte Autisme Belevingswandelingen voor 350 euro

 • maximaal 2 x 15 deelnemer per keer; 

 • maximaal 1,5 uur per keer;

 • waartussen een half uur pauze.  

Drie korte Autisme Belevingswandelingen voor 300 euro

 • maximaal 3 x 10 deelnemer per keer;

 • maximaal 1 uur per keer; 

 • waartussen een kwartier pauze.

Over de exacte vorm en kostprijs kan per e-mail en telefoon worden overlegd.

Informeer naar de mogelijkheden voor stichtingen en verenigingen. 

 

Overzicht van de kostenopbouw:

 

De kosten van de Autisme belevingswandeling bestaan uit:

 • Boekingskosten                        25 euro

 • Voorbereidingskosten              50 euro

 • Uitvoeringskosten                     *variabel

 • Reiskosten per OV                    *variabel

 • BTW (0%)                                   (Kleine Ondernemersregeling)

Boekingskosten

De kosten van het maken van reclame, voeren van overleg met potentiële opdrachtgevers, het verwerken van de boeking en het doen van de facturering.

Voorbereidingskosten

Elke Autisme belevingswandeling wordt uniek voorbereid door het bestuderen van Google Earth en Streetview (looprouteplanning) en door deze ter plekke voor te lopen. Hierdoor kent de gids de unieke landschap-, natuur- en cultuurelementen en kan deze passend gebruiken en/of toepassen in het verhaal van de wandeling.

Uitvoeringskosten

De minimale uitvoeringskosten van een enkele wandeling zijn 175 euro. De wandeling kan meer dan eenmaal op dezelfde dag op dezelfde locatie gehouden worden. Een wandeling wordt hierdoor goedkoper. De (verkorte) wandeling kan tot driemaal toe door dezelfde gids op dezelfde wijze herhaald worden.

Overnachtingskosten

Soms is het nodig om voorafgaande aan het kunnen verzorgen van meerdere wandelingen in de buurt te overnachten. Hiervoor wordt 60 euro (inclusief BTW) aan de uitvoeringskosten toegevoegd. Of dit bij uw boeking van toepassing is, wordt vooraf in de offerte vermeld.

Reiskosten

Meestal reist de gids van Aut of the Blue per trein in combinatie met een vouwfiets.

BTW (0%)

Aut of the Blue is belastingplichtig maar valt door de lagere verdiensten gedurende de maanden van de lockdown inmiddels onder de Kleine Ondernemersregeling en is momenteel vrijgesteld van BTW: de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB).

 • Maximaal 20 deelnemers per wandeling
 • aansluitend meerdere malen uitvoerbaar
 • minimaal 250 euro (vrij van BTW, inclusief reiskosten)
bottom of page