top of page

De Autisme Audiotour 

De nieuwe, digitale versie van de veel verkochte Autisme Belevingswandeling
  • Individueel te volgen 
  • op elk uur van de dag beschikbaar  
  • volledig in de gezonde buitenlucht

Wandelen en luisteren 

 

De meest gewaardeerde verhalen uit de Autisme Belevingswandeling zijn nu individueel te beluisteren door deel te nemen aan een Autisme Audiotour.

Deelnemers krijgen op papier of via een app op de smartphone een kaart met een routebeschrijving. Aangekomen bij een genummerd punt op de route speelt men met de mp3-speler of op de smartphone een audiofragment af. Dit zijn korte versies van de beste verhalen uit de Autisme Belevingswandeling. Elk verhaal begint met iets wat je daadwerkelijk kunt zien. Dat is vaak iets uit de natuur, bijvoorbeeld een boom. Soms is het iets dat door mensen is gemaakt, zoals een zitbank. Daarna krijg je te horen wat dat met autisme te maken kan hebben. Zo worden zichtbare voorbeelden uit de natuur en cultuur gebruikt als metafoor om het ongrijpbare van autisme beter begrijpelijk te maken.  

De verhalen uit de Autisme Belevingswandeling zijn in de loop der jaren fijn geslepen, mede dankzij de vele waardevolle reflecties die de deelnemers er uit eigen (werk)ervaring op gaven. Daarnaast dwingt het format van de Audiotour ons om de verhalen in maximaal 2 minuten tot de meest krachtige kern samen te vatten.

 

Plaatje Audiotour op telefoon.jpg

De Audiotour is online te volgen via de IZI-app en volledig offline met behulp van een papieren kaart en een MP3-speler.

Uitvoering als eenmalig event of als permanent opleidingstraject

Als eenmalig aanbod

 

De Autisme Audiotour kan ingezet worden als speciale activiteit voor werknemers van uw organisatie of de leden van uw vereniging of stichting. Bijvoorbeeld als individuele wandeling tijdens de Week van Autisme (27 maart – 4 april) of rond de Dag van de Diversiteit (5 oktober). Ook kan de audiotour inspirerend onderdeel zijn van een interne scholingsdag of ingezet worden als actieve aanvulling op een online event. 

Als langlopend aanbod

De Autisme Audiotour kan ook gebruikt worden als inspirerend en actief onderdeel van een langlopend opleidingstraject binnen de zorg of voor het onderwijs, of als speels onderdeel in de psycho-educatie van mensen met autisme en hun mantelzorgers en/of ondersteuners in de zorg of het onderwijs. Of heel algemeen en breed als attractieve informatiebron voor al de geïnteresseerde burgers van uw gemeente. De app blijft in beide gevallen voor een langere periode ingeschakeld. Of u schaft zelf mp3-spelers aan, welke u vanuit een centraal punt samen met een kaart aan deelnemers verstrekt. 

 

Voorbeeldversie
van de
Autisme Audiotour
  • Klik op 'autisme audiotour' 
  • Klik in de app bij nummer 1 op Startpunt
  • Klik op (het play-symbool)
  • je hoort nu het eerste geluidsfragment
  • Klik onder aan de tekst op Volgende |
  • Klik op  voor het 2e fragment

Kostenraming

Basisuitvoering - 250 euro (vrijgesteld van BTW)

De laagste kosten voor het maken van een Autisme Audiotour zijn 250 euro. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door Aut of the Blue geleverde standaard teksten en standaard geluidsfragmenten. Het vinden van een route langs locaties die passen bij de betreffende teksten en geluidsfragmenten, is hierbij de taak van de opdrachtgever zelf. Aut of the Blue zal hierbij op afstand ondersteunen op basis van ervaring en met behulp van Google Maps en Streetvieuw. De opdrachtgever zorgt eveneens zelf voor de foto’s van de betreffende locaties. Het in de app uitstippelen van de route met per locatie de juiste aangeleverde foto’s met bijpassende teksten en geluidsfragmenten wordt verzorgd door Aut of the Blue. Vervolgens loopt de opdrachtgever als testdeelnemer de route na. Waarna de opmerkingen door Aut of the Blue worden verwerkt.

 

De app is in deze eenvoudige vorm gedurende 20 dagen inzetbaar, verdeeld over maximaal twee periodes. De opdrachtgever heeft de keuze om de audiotour besloten voor eigen relaties beschikbaar te stellen of de audiotour open te stellen voor iedereen.

 

Tegen meerprijs kunnen bepaalde onderdelen alsnog door Aut of the Blue worden uitgevoerd. Ook de termijn van beschikbaarheidsstelling kan tegen meerprijs worden verlengd. Voor kleinere organisaties, verenigingen of stichtingen is een korting bespreekbaar, maar hierbij moet dan wel rekening gehouden worden met een langere opleveringstermijn.  

Wanneer u kiest voor het gebruik van mp3-spelers in plaats van de app wordt de basisprijs met 50 euro verhoogd. De Audiotour wordt dan als een eenmalig event uitgevoerd. Deelnemers worden op een afgesproken dag door Aut of the Blue ontvangen, krijgen van ons een kaart met de route en een mp3 speler, en gaan de route individueel lopen. Na afloop is er bij het inleveren van de materialen gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

Complete uitvoering - 650 euro (vrijgesteld van BTW)

 

De kosten van de compleet verzorgde Autisme Audiotour zijn 650 euro. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van standaard teksten en standaard geluidsfragmenten als van speciaal voor de app geschreven teksten en ingesproken fragmenten. Het vinden van de route en de locaties die passen bij de teksten en geluidsfragmenten wordt door Aut of the Blue verzorgd. Wij zorgen ook voor de bijpassende foto’s in twee varianten: kaal voor in de winter, vroege lente en late herfst en groen in en om de zomerperiode. De app wordt door ons met de foto’s, teksten en geluidsfragmenten gevuld en daarna door ons getest door deze op locatie langs te lopen. Na overleg en langslopen door de opdrachtgever wordt de app in zijn definitieve vorm opgeleverd.

 

Deze app is een heel jaar intern beschikbaar als hoog gewaardeerde vorm van psycho educatie voor mensen met autisme en hun mantelzorgers, als unieke scholing voor het eigen personeel rond het thema autisme en diversiteit en als inspirerende werkvorm door de audiotour als zorgverlener samen met een cliënt te volgen. Daarnaast kan de app publicitair ingezet worden door deze openbaar te maken voor een periode van maximaal een week ten behoeve van een publieksactie, bijvoorbeeld in de Week van Autisme.

 

Na controle van de route door de opdrachtgever en verwerking van de aanpassingen door Aut of the Blue kan het gebruik van de app zoals hierboven beschreven telkens met een jaar verlengd worden tegen een jaarlijkse vergoeding van 125 euro.   

Medewerkers van de opdrachtgevende organisatie krijgen de contactgegevens van Aut of the Blue en de gelegenheid om na afloop van een Audiotour vragen te stellen.

 

Deze Audiotour is naar keuze ook uit te voeren met behulp van mp3-spelers. Deze worden dan door u aangeschaft en samen met een kaart aan de deelnemers beschikbaar gesteld.

Logo Autisme Audiotour met tekst.jpg
bottom of page