top of page

Wat we ook doen

Partnercursus omgaan met neurodiversiteit

Cursus voor mensen met autisme in het adequaat omgaan met een partner zonder autisme

 Mensen verschillen. Ieder heeft zijn of haar sterke kanten en minder sterke kanten. Hoe krijg je oog voor de verschillen, hoe kun je die accepteren en hoe kun je de ander vervolgens de nodige ruimte geven voor het zichzelf mogen zijn. Maar ook: hoe laat je de ander jouw sterke en minder sterke kanten zien en accepteren, hoe krijg je de ruimte voor jouw eigenaardigheden. Een relatie wordt duurzaam wanneer beide partners de kloof willen overbruggen. Je hoeft niet in alles gelijk te zijn, elkaar op de juiste momenten aanvullen is ook mooi.

 Leerdoelen

 • Vind jezelf: wat doet autisme met mij

 • Zoek de ander: wat doet neurodiversiteit met mijn partner  

 • Geef verschillen en overeenkomsten een plaats in de relatie

Een relatie is een sociaal-emotionele constructie, die cultuur- en tijdsgebonden is. Hoe wij nu standaard naar romantische partnerrelaties kijken, is geen representant van hoe relaties in het verleden, in andere culturen of werkelijk door mensen worden ingevuld.  Het werkt bevrijdend wanneer je los mag laten 'wat de norm is' en zelf op zoek durft te gaan naar wat werkt in jullie relatie. Hierbij helpt het wanneer je je gedachten kunt delen met anderen, die eenzelfde route aan het bewandelen zijn. In de tweedaagse cursus is daar de tijd voor. Bovendien bevat de setting formele en minder formele momenten: zowel lezingen en workshops als gelegenheid tot ongedwongen contactmomenten tijdens de maaltijden en het avondprogramma. 

 

Weten wie jezelf bent is in elke relatie een gezond begin. Jezelf in de relatie kunnen verliezen (en vernieuwd terugvinden), is daarentegen een van de extra ervaringen die een goede relatie met zich mee kan brengen. Daarvoor is voldoende veiligheid en vertrouwen nodig. Hoe kun jijzelf en hoe kan je partner voor een goede voedingsbodem voor verdere persoonlijke en/of relationele ontwikkeling zorgen? Kennis van wat autisme kan doen en bij jou doet is essentieel, maar ook wat het niet hebben van autisme (neurodiversiteit) bij jouw partner kan doen. De tweedaagse cursus behandelt een aantal veelgebruikte verklaringsmodellen van autisme en een nieuw instrument: het Autisme Kompas van Ontdek autisme. Door dit Kompas in te vullen breng je de gebieden in kaart waar jouw kracht ligt, waar jouw kwetsbaarheid. Vervolgens zul je met je partner aan de slag moeten gaan, waar je je op wilt specialiseren (je kracht) en wat je verder wilt ontwikkelen of verder wilt vermijden (je kwetsbaarheid). Als jij en jouw partner vervolgens bereid zijn om complementair naar elkaar te zijn, gebruik te maken van wat de ander biedt, en te geven waarom de ander vraagt, dan is groei mogelijk.     

De cursus wordt bewust niet gegeven aan beide partners tegelijk, maar aan alleen de partner met autisme in een setting waarin ook andere mensen met autisme aanwezig zijn. Hierdoor verschuift 'wat de norm is' en kan een openheid in denken ontstaan die nodig is om de relatie autismevriendelijk te kunnen maken.

Programma onderdelen

 • Gastsprekers met en zonder autisme over partnerrelaties

 • Autisme belevingswandeling 

 • Autisme verklaringsmodellen (theorie en praktijk)

 • Autisme Kompas

 • Normgedrag van mensen in de standaard samenleving

 • Elementaire onderdelen van een romantische relatie en hoe deze autismevriendelijk in te vullen (communicatie, conflicthantering, sensitief zijn, ruimte geven, etc.)

Opzet

 • Tweedaagse cursus met verblijf in rustig vakantiehuis

 • Lunch (2x), diner en ontbijt inbegrepen

 • Cursusleider, workshopgever en houder van lezingen    

 • Sociale activiteitenprogramma (vrijwillig)

 • Minimaal 6 maximaal 12 deelnemers

 • Midweek in maart 2019

 • Kosten  400 - 500 euro (afhankelijk van aantal deelnemers)

bottom of page